อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

มีคุณธรรม คิดเป็น ปฏิบัติได้ ก้าวไกลสู่สากล

บทความ Blog

Coding
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๑๒๗ เนื่องในวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสระภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๑๒๗ เนื่องในวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสระภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง

Coding
โครงการวันเด็ก - กีฬาสี ปีการศึกษา 2562

โครงการวันเด็ก - กีฬาสี ปีการศึกษา 2562

Coding
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Coding
๒๔ กันยายน “วันมหิดล”

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”

Coding
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Coding
กิจกรรม โอวัลติน สมาร์ท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม โอวัลติน สมาร์ท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม