คำแนะนำ!! การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์
1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการ เข้าสู่ระบบ การใช้บริการของ google เท่านั้น (gmail)
     ผู้ใช้บริการสามารถใช้ gmail ส่วนบุคคล หรือ gmail (@chandra.ac.th) ของมหาวิทยาลัยได้
2. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ เป็นรายวัน ในช่วงระหว่าง เวลา 06.00-12.00 น.
     สำหรับอาจารย์ เวลา 06.00-12.00 น. ,  สำหรับบุคลากร เวลา 06.00-08.30 น.
     (ถ้าผู้ใช้บริการไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้จะถือว่า ขาดราชการ ต้องทำการเขียนใบลา) 
3. ผู้ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ได้ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ที่ วัน/เดือน/ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชื่อ
1 1 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
2 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
3 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
4 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ (วันฉัตรมงคล) วันหยุดราชการ (วันฉัตรมงคล)
5 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
6 พฤษภาคม 2563  วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
7 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
8 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
9 9 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
10 10 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
11 11 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล) วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล)
12 12 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
13 13 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
14 14 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
15 15 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
16 16 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
17 17 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
18 18 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
19 19 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
20 20 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
21 21 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
22 22 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
23 23 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
24 24 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
25 25 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
26 26 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
27 27 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
28 28 พฤษภาคม 2563 คลิก  คลิก
29 29 พฤษภาคม 2563 คลิก คลิก
30  30 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
31 31 พฤษภาคม 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือน เมษายน 2563

ที่ วัน/เดือน/ปี ลงเวลาปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชื่อ
1 1 เมษายน 2563 คลิก คลิก
2 เมษายน 2563 คลิก คลิก
3 เมษายน 2563 คลิก คลิก
4 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
5 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
6 เมษายน 2563  วันหยุดราชการ (วันจักรี) วันหยุดราชการ (วันจักรี)
7 เมษายน 2563 คลิก คลิก
8 เมษายน 2563 คลิก คลิก
9 9 เมษายน 2563 คลิก คลิก
10 10 เมษายน 2563 คลิก คลิก
11 11 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
12 12 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
13 13 เมษายน 2563 คลิก คลิก
14 14 เมษายน 2563 คลิก คลิก
15 15 เมษายน 2563 คลิก คลิก
16 16 เมษายน 2563 คลิก คลิก
17 17 เมษายน 2563 คลิก คลิก
18 18 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
19 19 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
20 20 เมษายน 2563 คลิก คลิก
21 21 เมษายน 2563 คลิก คลิก
22 22 เมษายน 2563 คลิก คลิก
23 23 เมษายน 2563 คลิก คลิก
24 24 เมษายน 2563 คลิก คลิก
25 25 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
26 26 เมษายน 2563 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ
27 27 เมษายน 2563 คลิก คลิก
28 28 เมษายน 2563 คลิก คลิก
29 29 เมษายน 2563 คลิก คลิก
30  30 เมษายน 2563  คลิก คลิก