brazzers - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - sex geschichten - xhamster - hd porno - xnxx - sex geschichten - youporn - xhamster - sex stories - xnxx - xnxx - brazzers - xhamster - xhamster - brazzers - porno - sex stories - xhamster - pornhub - redtube - xnxx - youporn - xvideos - xnxx - xnxx - xvideos - hd porno - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - xnxx - xvideos - porno - xvideos - pornos - porno - sex geschichten - sex geschichten - erotische sex - sex geschichten - sex stories - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - xnxx - xnxx - xnxx - xhamster - xhamster - pornhub - pornhub - pornhub - pornhub - youporn - youporn - youporn - youporn - youporn - redtube - redtube - brazzers - redtube - redtube - hd porno - hd porno - xvideos - youporn - youporn - xvideos - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - xhamster - brazzers - redtube - redtube - porno - porno - porno - porno - porno - pornhub - hd porno - hd porno - brazzers - brazzers

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
Asst.Prof.Dr.Kasemsri Asawasripongtorn

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean of Faculty of Education

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและแผนงาน และประกันคุณภาพ
Associate Dean for Management and Planning and Quality Assurance

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyaporn Techaraungrong

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Associate Dean for Research and Academic Services

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
Miss Pagawadee Waikasikam

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Department of Student Affairs and Special Affairs

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
School Director of Chandrakasem Rajabhat
University Demonstration School

ผศ.ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Asst.Prof.Dr.Tawiga Praditbathuga

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
Assistant Dean for Research and head of Computer Center

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
Mr.Trin Jamtin

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Assistant Dean for Teacher Training Center

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Papan

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Head of Teacher Certificate Program

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
Dr.Piyapron Techaraungrong

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา
Head of Digital Technology for Education Program

ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Dr.Kidanan Chumnanvech

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Head of Psychology Program

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
Acting Sub Lt.Piyapatib Seanguari

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
Head of Physical Education Program

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Miss Kamolwan Angsrisuraporn

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Head of Early Childhood Education Program

นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
General Administration Officer

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu hacklink al