นางสาวกชพร ยอดจัตุรัส
Miss Kotchaporn Yodjatturas

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2002
e-mail : 

นายสมาน ถาวรณา
Mr.Samarn Thawonna

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2213
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา
Miss Rungsinee Sukontapatima

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2049
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชลดรงค์ นาชัย
Mr.Chondarong Nachai

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2014 และ 2202
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี
Miss Primprao Lerssri

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2047
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวภัทราพร พลเสน
Miss Phatraporn Polsen

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวซานีมา หัมมะรัน
Miss Saneema Hummaran

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2009
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอัครเดช สันทอง
Mr.Akaradet Sunthong

Computer Technical Officer
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2214
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชโลธร เจริญศิลป์
Miss Charitorn Jalernsin

Plan and Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2007
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอนันต์  พึ่งอำนวย
Mr.Anan Pueng-amnuay

General Administration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2003
e-mail :

นางสาวอาภาภรณ์ ภาคีญาณ
Miss Arpaphorn Parkeeyarn

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2212
e-mail :

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu