รศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Assoc.Prof.Dr.Wilawan Jaruariyanon

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2222
fanpage : https://wilawan-j.home.blog/

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
Asst.Prof.Dr.Surang Tammawoharl

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2121
fanpage : 
https://surang-t.home.blog/

ผศ.ดร.อาภาพร สิงหราช
Asst.Prof.Dr.Arpaporn Singharaj

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2227
fanpage : https://arpaporn-s.home.blog/

ผศ.ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
Asst.Prof.Dr.Pannarai Subsandee

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2219
fanpage : https://pannarai-s.home.blog/

ผศ.ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Asst.Prof.Dr.Tawiga Praditbathuga

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2211 และ 2224
fanpage : https://tawiga-p.home.blog/

ผศ.สุธน วงค์แดง
Asst.Prof.Suthon Wongdaeng

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-5800 ต่อ 2233
fanpage : https://sutonw.home.blog/

ดร.พิสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน์
Dr.Pisit Sophonphongphat

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
Lecturer in Teacher Professional Group

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2231
fanpage : 
https://phasit-s.home.blog/

 

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu