อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Dr.Kidanan Chumnanvech

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
https://kidanan-c.home.blog/

ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
Asst.Prof.Dr.Satorn Jaitrong

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2228
fanpage : 
https://satorn-j.home.blog/

ผศ.ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
Asst.Prof.Dr.Tawiga Praditbathuga

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2211 และ 2224
fanpage : https://tawiga-p.home.blog/

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
Dr.Natchuda Supapoj

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2230
fanpage : 
http://natchuda-s.home.blog/

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Miss Ratchanee Polpiboon

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2229
fanpage : 
https://ratchanee-p.home.blog/

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
Asst.Prof.Dr.Kidanan Chumnanvech

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
Head of Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2044
fanpage : 
https://kidanan-c.home.blog/

ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
Asst.Prof.Dr.Satorn Jaitrong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2228
fanpage : 
https://satorn-j.home.blog/

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
Asst.Prof.Dr.Thitiwas Sukpom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2221
fanpage : https://thitiwas-s.home.blog/

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
Dr.Natchuda Supapoj

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2230
fanpage : 
http://natchuda-s.home.blog/

ดร.พิสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน์
Dr.Pisit Sophonphongphat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2231
fanpage : https://phasit-s.home.blog/

อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
Miss Ratchanee Polpiboon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา
Lecturer in Psychology Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2229
fanpage : 
https://ratchanee-p.home.blog/

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu