อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ ร.ต. ปิยะปทีป แสงอุไร
Acting Sub Lt.Piyapatib Seanguari

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2238
fanpage : 
https://piyapatib-s.home.blog/

ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2237
fanpage : 
http://peeradol-b.home.blog/

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
Dr.Khanin Prayoonkiat

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2236
fanpage : 
http://khanin-p.home.blog/

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
Dr.Aizarai Peerapapornkun

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2240
fanpage : 
https://aizarai-p.home.blog/

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
Miss Pagawadee Waikasikam

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2239
fanpage : 
https://pagawadee-w.home.blog/

อาจารย์ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต. ปิยะปทีป แสงอุไร
Acting Sub Lt.Piyapatib Seanguari

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
Head of Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2238
fanpage : 
https://piyapatib-s.home.blog/

ผศ.พีรดล เพชรานนท์
Asst.Prof.Peeradol Bejrananda

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2237
fanpage : 
http://peeradol-b.home.blog/

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
Dr.Khanin Prayoonkiat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2236
fanpage : 
http://khanin-p.home.blog/

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
Dr.Aizarai Peerapapornkun

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2240
fanpage : 
https://aizarai-p.home.blog/

ดร.ก้องสยาม ลับไพรี
Dr.Kongsiam Lubpairee

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2241
fanpage : 
http://kongsiam-l.home.blog/

อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
Mr.Panupong Cheevapattanapong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2234
fanpage : 
https://sirawit-a.home.blog/

อาจารย์ผกาวดี ไวกสิกรรม
Miss Pagawadee Waikasikam

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา
Lecturer in Physical Education Program

IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2239
fanpage : 
https://pagawadee-w.home.blog/

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu