194-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Internship II) (ดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์)
192-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 1
188-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครั้งที่ 1)
030-2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
029-2564 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

bahis siteleri deneme bonusu bonus veren siteler sekabet casino siteleri bahis siteleri deneme bonusu veren siteler imajbet asyabahis deneme bonusu